Sök
Stäng denna sökruta.

Cardiolife AED-3100 Batteri

4,995.00 kr exkl. moms

Vi på LifeHelp är återförsäljare av hjärtstartaren Cardiolife AED 3100 och säljer även originalbatteri till hjärtstartaren så att du kan ersätta batteriet när det börjar bli dags för det.

Manual:
Cardiolife AED-3100 Batterimanual

Så här byter du batteri i din Cardiolife AED-3100

När du mottagit ditt nya batteri är det viktigt att du kontrollerar och märker batteriet på följande vis:

 • Kontrollera att datumet för ”installera innan” inte har passerat. Detta datum är 4 år före utgångsdatumet och 2 år efter tillverkningsdagen.
 • Skriv in datumet då det nya batteriet installeras i fältet för installationsdatum.

Du ser exempel på de olika fälten i bilden nedan.

Cardiolife AED 3100 batterikontroll

När du nu har skrivit installationsdatum på batteriet är det dags att installera ditt nya Cardiolife AED-3100 batteri.

 1. Se till att locket till hjärtstartaren är stängd.
 2. Stäng av hjärtstartaren och vänta minst 5 sekunder så att all data hinner sparas till hjärtstartaren.
 3. Öppna batteriluckan och ta ur det gamla batteriet.
 4. Installera det nya batteriet och sätt tillbaka batteriluckan.
 5. När det nya batteriet installeras ljuder ett ”pip” från hjärtstartaren. Kontrollera därefter att statusindikatorn lyser grönt efter cirka 15 sekunder. Det är den stora gröna lampan på hjärtstartarens framsida.
 6. Din hjärtstartare är nu redo att användas igen.

När är det dags att byta batteri?

Standby-tiden för batteriet är 4 år. Batteriet håller alltså i 4 år om den installerade hjärtstartaren inte har använts och batteriet och elektroderna är installerade, samt att locket varit stängt. Batteriet är inte uppladdningsbart.

Du blir sedan informerad på flera olika sätt att batteriet börjar lida mot slutet av sin livstid och att det är dags att byta ut det.

1. Röstmeddelande att batteriet börjar ta slut

Cardiolife AED-3100 har röstanvisningar och den omfattar även batteristatus. Det finns tre olika röstanvisningar som berör batteriets status:

 • ”Batteriet är dåligt”.
  När du hör detta är det ett bra tillfälle att beställa hem ett nytt batteri. Hjärtstartaren kan fortfarande leverera cirka 9 defibrilleringsstötar.
 • ”Ingen batteriström. Byt batteri”.

  I det här fallet är batteriströmmen helt slut och du behöver omedelbart byta ut batteriet för att hjärtstartaren fortfarande ska kunna leverera defibrilleringsstötar.
 • ”Batteriet har utgått”.
  Den här anvisningen får du om hjärtstartaren upptäcker att batteriets utgångsdatum har passerat. Du bör även i det här fallet genast byta till ett nytt batteri.

2. Batteristatusindikator under locket

Tillverkaren rekommenderar månatlig inspektion av hjärtstartarens funktion, där kontroll av batteriets återstående kapacitet ingår. Du hittar det kompletta månatliga inspektionsförfarandet i hjärtstartarens bruksanvisning.

För att se batteristatus på hjärtstartarens batteristatusindikator behöver du först slå på hjärtstartaren och öppna locket. När du slår på hjärtstartaren hörs ett ”pip” och sedan tänds LED-lamporna under locket. Så här ser batteristatusindikatorn ut på hjärtstartaren:

Cardiolife AED 3100 batteriindikator

De fem LED-lamporna för batteriet indikerar mängden återstående batteriström. Byt ut batteripaketet när batterinivån är nere på lampan bredvid 0 %. Om indikatorn för 0 % lyser rött innebär det att det inte finns någon batteriström kvar alls eller att ett felaktigt batteri har installerats.

Dagliga batterikontroller genomförs av hjärtstartaren

Hjärtstartaren genomför dagliga självtest för att kontrollera batteripaketet, plattorna och kretsarna. Självtestet utförs kl. 12.00 varje dag. Samma test utförs även varje gång hjärtstartaren startas och stängs av.

Om något fel upptäcks lyser statusindikatorn röd och behöver kontrolleras. Då slår du på hjärtstartaren och följer röstanvisningarna. Här sitter statusindikatorn på Cardiolife AED-3100:

Specifikationer Cardiolife AED-3100 Batteri

Standby-tid:

4 år.

Typ:

Litiummangandioxid (Li/Mn02), 15,0 V; 3,3 Ah.
Ej uppladdningsbart.

Kapacitet (vid 20 ⁰C):

Tillhandahåller 160-200 st 200 joulestötar med fulladdat batteri.