HLR-utbildning av certifierad sjukvårdspersonal

Alla ska vara beredda när det värsta händer. Livsviktig utbildning ska vara enkel, praktisk och trevlig, därför genomför våra omtycka instruktörer utbildningen på plats hos er. Vi har utfört HLR-utbildningar med mellan 4-200 deltagare och har över 150 nöjda kunder.

Får vi hjälpa er verksamhet att rädda liv?

HLR med hjärtstartare

HLR med lite Första Hjälpen

Första Hjälpen inkl HLR

Barn-HLR med hjärtstartare

Instruktörs-utbildning

D-HLR

Om HLR-utbildningarna

LifeHelps certifierade och omtyckta instruktörer är professionella pedagoger och har ett genuint intresse att möta och utbilda människor.

Vi tror på ett trevligt och positivt bemötande, och det börjar vi med redan under offert-fasen, intygar våra kunder.

ERFARENHETER:  Upplägg åt allt mellan 4-200 personer.
INSTRUKTÖRER:  Certifierad och pedagogisk sjukvårdspersonal.
TIDSÅTGÅNG:  3-6 timmar per grupp beroende på innehåll.
DELTAGARE:  Optimalt är max 12 per grupp.
VAR:  Hos er i era lokaler.
PRIS:  Från 6 900 kr + moms.

Precis vad vi efterfrågade – en mycket bra utbildning!
Vi fick alla öva på varsin docka och göra många nyttiga övningar många gånger.
Det var lagom med både tid och information – ett genomtänkt upplägg.
Instruktören hade bra ordning men lade samtidigt stor vikt vid att vi skulle ha roligt.

Johanna Thulin-Cederholm, Cura Apoteket

Överblick över utbildningarna

Trots att riktlinjerna ifrån Svenska HLR-rådet är nationella vad gäller kurs i HLR och första hjälpen, ligger vår främsta konkurrensfördel i hur våra HLR-instruktörer behandlar dig och dina medarbetare, samt sättet de lär ut på.

Kärnan i våra utbildningar – oavsett om det gäller Vuxen-HLR, Barn-HLR eller Första Hjälpen – handlar om att veta vad och hur du ska göra, samt öva på det under så verklighetsbaserade situationer som möjligt.

Trots ett allvarligt ämne, satsar vi på enkla, praktiska och trevliga utbildningar. Då sätter sig kunskapen på riktigt!

HLR med hjärtstartare (3 timmar)

Under alla våra HLR utbildningar erhåller alla kursdeltagare varsin övningsdocka med HLR-hjälp. Det ger den bästa träningen med optimal hygien. Utbildningen omfattar även luftvägsstopp och scenarioträning med hjärtstartare.

HLR med lite första hjälpen (3 timmar)

HLR med lite första hjälpen liknar utbildningen HLR med hjärtstare, men i stället för scenarioträning med hjärtstartare, demonstrerar instruktören endast maskinens funktioner. Utöver HLR-kunskap får deltagarna även lära sig de grundläggande delarna i första hjälpen, exempelvis: sårskador och fallskador.

Den här utbildningen kallas även för HLR vuxen.

Första hjälpen inkl. HLR (ca. 6 timmar)

Den här utbildningen har fokus på första hjälpen men inkluderar även HLR. Vi går igenom bedömningsmodellen L-ABCDE och övar på akuta tillstånd som:

 • hjärtinfarkt,
 • stroke,
 • diabetes,
 • blödning,
 • cirkulationssvikt,
 • allergisk reaktion,
 • brännskada,
 • kramp, och
 • fallskada

Barn-HLR med hjärtstartare (3 timmar)

En utbildning inriktad på Barn HLR. Istället för fullvuxna övningsdockor använder vi till den här utbildningen babyövningsdockor. Precis som i alla andra utbildningar använder alla deltagare varsin övningsdocka för bästa träning och hygien. Utbildningen inkluderar även demonstration av hjärtstartare.

Instruktörsutbildning

Då vi även innehar kompetensen huvudinstruktör, erbjuder vi även instruktörsutbildning i Vuxen-HLR, Barn-HLR, HLR för insatspersonal (D-HLR), S-HLR och första hjälpen. Vill du veta mer om vad det innebär att vara instruktör och utbilda dig till en? Kontakta oss här.

D-HLR

Hjärt-lungräddning för insatspersonal med defibrillator. Utbildningen vänder sig till de som förväntas kunna första hjälpen eller HLR i sin yrkesroll och har tillgång till hjärtstartare, exempelvis: brandmän, polis, säkerhetspersonal, personal i simhallar etc.

Ge dina anställda möjligheten att rädda liv med HLR och hjärtstartare

Efter vår HLR kurs vet du och dina kollegor inte bara hur ni optimalt gör HLR och använder en hjärtstartare, ni vill och vågar också!

Vanliga frågor och svar

HLR är en akronym för hjärt-lungräddning.

HLR eller hjärt och lungräddning är en livräddningsteknik som används i många nödsituationer, exempelvis vid: hjärtattack, hjärtstopp, drunkning eller i andra situationer då andningen har upphört.

Utbildade och motiverade livräddare är en avgörande faktor för att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp skall överleva. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Forskningen visar att överlevnaden ökar i takt med att fler genomgår regelbunden HLR-utbildning med hjärtstartare.

Enda sättet att rädda den som har drabbats av plötsligt hjärtstopp är snabba insatser med HLR i kombination med hjärtstartare. Att vilja, våga och besitta kompetensen för att ta rollen som livräddare är livsviktigt.

Första hjälpen är den inledande vård som ges vid akut sjukdom eller skada. Målet med första hjälpen omfattar exempelvis att: rädda liv, lindra lidande, motverka att skadan eller sjukdomen förvärras och främja återhämtning.

HLR i sin tur är en del av första hjälpen. All behandling inom första hjälpen bygger på medicinsk grund med vetenskapliga belägg och erfarenheter.

HLR utbildning är en utbildning eller kurs i hjärt-lungräddning. Alla svenska HLR utbildningar omfattas av nationella riktlinjer från Svenska HLR-rådet. Vad en HLR utbildning omfattar beror dels på vilka deltagarna är och vilka önskemål om utbildningsinnehåll som finns.

Exempelvis är en utbildning för insatspersonal mer omfattande gentemot en utbildning för tjänstemän på ett kontor, då det ställs högre krav på insatspersonal. 

För att få utbilda i HLR måste man ha blivit en godkänd och certifierad instruktör. Detta kan intygas genom att instruktören har fått ett instruktörsnummer i HLR-rådets register.

För att få utbilda andra till att bli instruktörer behöver man i sin tur ha blivit godkänd och certifierad huvudinstruktör. Vi på LifeHelp har både certifierade instruktörer och certifierade huvudinstruktörer.

För att behålla kompetenserna behöver både instruktör och huvudinstruktör, bland annat:

 • Repetera HLR varje år.
 • Hålla i utbildning minst en gång varje år per utbildningsprogram.
 • Hålla sig uppdaterad gällande utbildningsmaterial och information från HLR-rådet.
 • Genomföra webbutbildning på instruktörsnivå varje år.

HLR-rådet rekommenderar att alla ska träna eller gå en HLR kurs varje år. Det är en minimal investering – både vad gäller ekonomi och tid – mot vad man får i gengäld.

LifeHelp håller i utbildningar för företag, organisationer och bostadsrättsföreningar i hela landet. Flest kunder har vi i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Vi använder Cookies...

För att förbättra upplevelsen av den här sidan använder vi Cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta.